Skip links

Mr drs Lodi Hennink

Lodi Hennink is naast bestuursadviseur en evaluator ook zelf toezichthouder in de zorg, in de financiële sector en bij een grote consumentenorganisatie.

RvC’s/RvT’s weten hem te vinden voor de begeleiding van hun zelfevaluatie, governance-vraagstukken, het oplossen van interne samenwerkingsproblemen en het scherp krijgen van strategie.

Hij kent de bestuurskamer van binnenuit.  Als gepokte en gemazelde bestuurder/directeur en toezichthouder weet hij uit jarenlange eigen ervaring hoe daar de hazen (kunnen) lopen. 

Onder andere begeleidt hij zelfevaluaties. Dat doet hij met scherp inzicht in strategie, governance en de menselijke factor. Hij helpt bewaken dat er verbinding blijft tussen ‘het grote plaatje’ en de ontwikkeling van de RvT/RvC.

Hij opereert daarbij puur dienstverlenend, integer, discreet, praktisch, to-the-point, soepel, verbindend en probleemoplossend. Relativering en gevoel voor humor ziet hij als onontbeerlijk.

Met zijn ervaring in zowel commerciële organisaties als in grote verenigingen, beziet hij  governancevraagstukken vanuit diverse sectorperspectieven.

Achtergrond

Lodi Hennink studeerde rechten en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij startte in 1985 zijn loopbaan in de farmaceutische divisie van Gist-Brocades. Daar was hij verantwoordelijk voor de marketing van diverse geneesmiddelen.

In 1989 maakte hij de overstap naar de Robeco Groep, waar hij international marketingmanager werd voor de beleggingsproducten van deze vermogensbeheerder, vooral voor de Duitstalige gebieden.

Na een uitstap in een managementpositie van twee jaar bij de organisatie van Randstad ging hij in 1995 terug naar de financiële wereld. Bij Interpolis, waar hij meer dan tien jaar werkzaam was, vervulde hij diverse management- en staffuncties in verschillende onderdelen van de organisatie, waaronder die van toekomstvoorzieningen (levensverzekeringen) en sociale zekerheid. Nadat Interpolis fuseerde met Achmea was hij manager business development in de holding.

Vervolgens maakte hij in 2007 de overstap naar de zorg als algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Deze functie vervulde hij bijna tien jaar. Daarna is hij algemeen directeur geweest van Vereniging Humanitas. 

Lodi Hennink is op dit moment voorzitter van de RvT van Vereniging Eigen Huis, lid RvT van het Rosa Spier Huis, vicevoorzitter van de RvC van ASN Beleggingsfondsen NV, voorzitter van de RvC van Rijn en Duin (fusie-organisatie eerstelijn), lid van de Raad van Advies van medTzorg (Forensisch Medische Maatschappij Utrecht FFMU/medTzorg) en part time Secretaris-Rentmeester van Het Evert Zoudenbalch Huis (vermogensfonds anno 1491). Voorheen was hij toezichthouder bij Tactus Verslavingszorg en voorzitter van de RvC van SHoKo (Samenwerkende Huisartsenorganisatie Kempen e.o.).

Breed werkterrein
Lodi Hennink heeft een achtergrond van ruim 35 jaar in zowel het bedrijfsleven als in not-for-profit sectoren. Zijn werkterrein is daarom breed en niet sectorgebonden.

NVTZ Evaluatorennetwerk
Lodi Hennink is lid van het evaluatorennetwerk van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Leden van dit netwerk begeleiden zelfevaluaties en houden hun vak(-kennis) actueel door intervisie en gezamenlijke bijscholingen.

 

Al op het tabblad
Zelfevaluatie
geweest?
Klik
hier

Uitgebreid CV