Skip links

Dynamiek; samenspel RvT/RvC

Voor het goed functioneren van de RvT/RvC is het samenspel (‘board room dynamics’) van de toezichthouders doorslaggevend. Niet alleen onderling, ook met personen en partijen daaromheen.

Bij samenspel gaat het over groepsprocessen, het samenwerken van de verschillende karakters aan tafel, onderlinge chemie, de wijze waarop de raad wordt geleid, de aanpak van taken, enzovoort.

Aanleiding aandacht samenspel
Ook als een zelfevaluatie niet aan de orde is, kan het zinvol zijn om onder begeleiding inzicht te krijgen in het samenspel zoals het nu is, én hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Vaak is de aanleiding de constatering dat het nodige hapert in de onderlinge verstandhouding, de communicatie en samenwerking. Daar heeft de kwaliteit van het toezicht onder te lijden. Maar ook kan er een positieve aanleiding zijn om stil te staan bij het samenspel, in het geval dat de raad gemotiveerd is zichzelf doorlopend te verbeteren.

Oorzakelijke blik: governance
Hoe het samenspel loopt, is mede afhankelijk van de vraag hoe de afzonderlijke leden aankijken tegen hun toezichthoudende taak.

Zit men voldoende op dezelfde lijn? Zijn de ideaalbeelden van wat goed toezicht is, voldoende gelijk? Zit er mogelijk licht tussen wat de leden a priori willen en van collega’s en het collectief verwachten?

Als namelijk blijkt dat binnen de raad de percepties verschillen over wat goed toezicht is – in de huidige situatie van de organisatie – dan zal dat automatisch leiden tot verwarring en wrijving.

De moraal van het verhaal is dat het bij het samenspel óók gaat over hoe de leden van de raad in het toezichtleven staan. Hoe beter de beelden op elkaar zijn afgestemd, hoe groter de kans op goede communicatie, vruchtbare samenwerking en effectief toezicht.

Lodi Hennink kijkt bij het begeleiden van RvT’s en RvC’s vérder dan de groepsdynamiek sec. Bij haperingen verkent hij samen met de raad of (ook) het op dezelfde lijn krijgen van governancebeelden kan bijdragen aan verbetering van het samenspel.