Skip links

Lodi Hennink


Zoekt u als Raad van Commissarissen c.q.
Raad van Toezicht een ervaren governance-adviseur?

Zoekt u een adviseur die ook zélf gepokt en gemazeld is in de rol van bestuurder en toezichthouder?

Ik begeleid als extern deskundige de zelfevaluatie van uw raad. Daarnaast adviseer ik bij governancevraagstukken, bijvoorbeeld bij het inrichten van de topstructuur van de organisatie. Tevens help ik u bij het scherp krijgen van de strategie, inhoudelijk en als procesbegeleider.

Zie de uitgebreide informatie op deze website!