Skip links

Lodi Hennink

Bestuursadviseur
Raad van Toezicht &
Raad van Commissarissen &
Verenigingsbestuur

In de meeste governancecodes wordt voorgeschreven dat de zelfevaluatie van de RvT/RvC periodiek wordt begeleid door een externe deskundige. Ook verenigingsbesturen laten zich bij hun evaluatie begeleiden. Daarvoor kunt u mij inroepen met mijn jarenlange ervaring als bestuurder/directeur en toezichthouder. Begeleiding van zelfevaluaties is een onderdeel van mijn bredere werkzaamheden als bestuursadviseur (strategie & governance).

Ga naar het tabblad Zelfevaluatie.