Individuele vangnetrekening

De Nederlander is decennialang van wieg tot graf verzorgd. Dat verandert nu. De tijdgeest, een afkalvende solidariteit en de economische crisis maken dat de sociale voorzieningen versneld worden versoberd.

Dit betekent dat de burger kwetsbaarder wordt. Financiƫle tegenslagen worden minder vaak door de overheid opgevangen en leiden daardoor sneller tot problemen. Het moment is daarom aangebroken voor een fundamentele aanpassing binnen de sociale zekerheid: de invoering van de individuele vangnetrekening.

Dit is een rekening waarmee iedere Nederlander verplicht gaat sparen om zodoende diens zelfredzaamheid te vergroten bij financiƫle tegenslagen.

In het Financieele Dagblad van 20 augustus 2012 verscheen van zijn hand het artikel hierover met de titel ‘Verplicht voor iedereen een spaarpot’.

Dit artikel in de krant is gebaseerd op een uitgebreide versie met daarin een technische uitwerking. Die versie kunt u hier downloaden.

Download het volledige artikel

Volledigheidshalve zij benadrukt dat de gedachten in dit artikel vanuit een politiek neutrale optiek zijn beschreven. De auteur spreekt zich niet uit voor of tegen versobering van collectieve regelingen. Hij signaleert slechts dat er van een versobering sprake is en schetst een mogelijkheid om ten behoeve van de burger hierop in te spelen met een spaarrekening.